Members Monthly Meeting (2nd Friday  of the month)

Friday 10th May - Living with Tourette Syndrome.  Guest speaker Steven Dalli.  Meeting will be held at the Ministry of Education in Floriana at 6.30pm.  Please use side entrance.  There will be no child minding but children are welcome. 

Il-Gimgha 10ta' Mejju - Nghixu bis-Sindromu ta' Tourette.  Mistieden specjali Steven Dalli.  Il-laqgha se ssir fil-Ministeru tal-Edukazzjoni il-Furjana fis-6.30pm.  Jekk joghgobkom uzaw id-dhul mil genb.  Ghal din il-laqgha mhux ha jkun hemm min jiehu hsieb it-tfal izda tfal jistaw jattendu ghal-laqgha.