The History of the group

L-Istorja tal-Għaqda

The group was set up by a small group of  parents of young ADHD teens needing to find proper help and more information to help their children back in 1996. They obtained information mainly from America and UK. They then decided to share set up a formal NGO to be able to share their knowledge with other parents and  to sensitize professionals along the way too.The group is still here for whoever needs it!

Il-grupp gie ffurmat minn numru zgħir ta ġenituri ta addoloxxenti bl- adhd li kellhom bzonn ta aktar informazzjoni u għinuna  biex jgħinu t-tfal tagħhom aħjar ,  fl-1996. L-informazzjoni u l-għinuna li sabu ġiet prinċiparjament mill-Amerika u Ingilterra. Huma ddeċidew li jiffurmaw agħqda volontarja  biex ikunu jistgħu jaqsmu dak li  tgħallmu ma ġenituri oħra kif ukoll biex jissenssitizzaw  professjonisti fil-qasam ukoll. Il-grupp għadu hawn għal kull min għandu bżonn!