ADHD Malta is member of the following organisations:

ADHD Malta hija membru ta’ dawn l-organizzazjonijiet:

ADHD Europe

Founding member

https://www.adhdeurope.eu/

ADHD Europe, founded in 2016, exists to advance the rights and dignities, and advocate for, all those affected by ADHD (and coexisting conditions) across Europe

ADHD Europe

Membru fundatur

https://www.adhdeurope.eu/

ADHD Europe, imwaqqfa fl-2016, teżisti biex tmexxi 'l quddiem id-drittijiet u d-dinjitajiet, u tippromwovi lil dawk kollha affettwati mill-ADHD (u kundizzjonijiet koeżistenti) madwar l-Ewropa

Malta Health Network (MHN)

Members of EPHA (European Public Health Alliance); EPF (European Patients Forum); IAPO (International Alliance of Patients Organisations) ;

www.maltahealthnetwork.org

The Malta Health Network (MHN) established in 2007, promotes the health-related interests of patients and the wider community by updating itself about international ‘best practices’ and ‘capacity-building’. The MHN strives to give patients a voice in health-related issues in Malta, in the EU and internationally. The MHN is especially active in promoting The European Charter of Patients’ Rights

Malta Health Network (MHN)

Membri tal-EPHA (European Public Health Alliance). EPF (European Patients Forum) u IAPO (International Alliance of Patients Organisations)

www.maltahealthnetwork.org

Il-Malta Health Network (MHN), stabbilita fl-2007, tippromwovi l-interessi fuq is-saħħa tal-pazjenti u il-komunità inġenerali billi jżomm ruħha aġġornata fuq “l-aħjar prattiki” internazzjonali u “issaħħaħ il-kapaċità”. L-MHN tirsisti biex tagħti vuċi lill-pazjenti fi kwistjonijiet relatati mas-saħħa f'Malta, fl-UE u internazzjonalment. L-MHN hija partikularment attiva fil-promozzjoni tac-Charter Ewropea tad-Drittijiet tal-Pazjenti