loans-cash.net.

About

Here to support, educate and embrace ADHDers


Dwar il - Grupp


Hawn biex nagħtu appoġġ, nedukaw u nħaddnu persuni bl-ADHD.


To support, empower, educate and encourage anyone dealing with ADHD and related conditions and to advocate for the rights of people with ADHD.

Nagħtu appoġġ, ninkorġixxu u nedukaw  kull min ikollu x’jaqsam mal-ADHD u kundizjonijiet ohra relatati mal ADHD u nitkellmu favur id-drittijiet tan-nies bl-ADHD

The group was set up by a small group of  parents of young ADHD teens needing to find proper help and more information to help their children back in 1996. They obtained information mainly from America and UK. They then decided to share set up a formal NGO to be able to share their knowledge with other parents and  to sensitize professionals along the way too.The group is still here for whoever needs it!

Il-grupp gie ffurmat minn numru zgħir ta ġenituri ta addoloxxenti bl- adhd li kellhom bzonn ta aktar informazzjoni u għinuna  biex jgħinu t-tfal tagħhom aħjar ,  fl-1996. L-informazzjoni u l-għinuna li sabu ġiet prinċiparjament mill-Amerika u Ingilterra. Huma ddeċidew li jiffurmaw agħqda volontarja  biex ikunu jistgħu jaqsmu dak li  tgħallmu ma ġenituri oħra kif ukoll biex jissenssitizzaw  professjonisti fil-qasam ukoll. Il-grupp għadu hawn għal kull min għandu bżonn!

  • ADHD Europe - founding member click here
  • Malta Health Network (MHN) – members of EPHA (European Public Health Alliance); EPF (European Patients Forum); IAPO (International Alliance of Patients Organisations)
  •  ADHD Europe -Membu fundatur 
  • Malta Health Network – membri fl-EPHA (European Public Health Alliance); EPF (European Patients Forum); IAPO (International Alliance of Patients Organisations)