"No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. - Aesop"

Donations help ADHD Malta to support children and adults with ADHD, and their families.
THANK-YOU!

 IMPORTANT! Always put "Donation" and your name when sending!

L-ebda att ta' karità, irrispettivament minn kemm hi żgħira, qatt m'hi moħlija. - Aesop

Bis-saħħa tad-donazzjonijiet tagħkom, ADHD Malta tkun tista' tgħin lit-tfal u adulti li għandhom ADHD, u l-familjari tagħhom. GRAZZI!

IMPORTANTI! Dejjem niżżlu "Donazzjoni" u isimkom!

Bank Account (BOV) IBAN

Contact us for IBAN

BOV Mobile to Mobile

+356 77297800

Revolut

+356 79252917

Cheque (to "ADHD Malta") / Cash

ADHD Malta
238, ta' Ġanni,
Triq il-Ħtajriet,
Mosta MST 3067

Paypal

Have you ever considered doing fundraising for ADHD Malta as part of a special celebration?

For example a couple who are getting married could choose to donate a sum to ADHD Malta instead of buying souvenirs for their wedding guests - and we will provide free bookmarks for your guests!

Thank-you very much to Sabrina and Amadea Dingli who supported ADHD Malta in this way.

Ikkunsidrajt li tista' tagħti jew tiġbor xi fondi b'risq ADHD Malta bħala parti ta' xi ċelebrazzjoni speċjali?

Per eżempju, koppja li ser tiżżewweġ tista' tagħżel li, minflok tixtri souvenirs għall-mistiednin, tagħti l-istess ammont bħala donazzjoni - u f'dak il-każ, aħna nagħtu bookmarks b'xejn għall-mistiednin!

Grazzi tassew lil Sabrina u Amadeo Dingli għażlu biex jagħmlu dan fit-tieġ tagħhom.

ADHD Malta bookmarks as wedding souvenirs.
Image