Help us by Donating !

No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.   (by Aesop)
L-ebda att ta’ karita, irrispettivament minn kemm hi żgħira, qatt mhi moħlija. (minn Aesop)
Donate

Donations can also be sent:

by post: ADHD Malta 238, ta' Ganni, Triq il Htajriet Mosta MST 3067 

BOV IBAN: MT19VALL22013000000016312068012 

REVOLUT: +356 79252917 

BOV MOBILE PAY: +356 79252917

PLEASE PUT DONATION AS REFERENCE WITH YOUR PAYMENT

Donazzjonijiet jistgħu jintbagħtu wkoll:

bil-posta: lil ADHD Malta 238, ta' Ganni, Triq il Htajriet Mosta  MST 3067

BOV IBAN: MT19VALL22013000000016312068012 

REVOLUT: +356 79252917 

BOV MOBILE PAY: +356 79252917

Huwa mportanti li tnizzlu isimkhom u DONATION bhala dettalji